Az Állatorvos-tudományi Intézet pályázatai

Dél-amerikai és európai vadállatok adenovírusainak kimutatása és összehasonlító molekuláris jellemzése földrajzi és evolúciós különbségek feltárása céljából

Adenovírus vektor-technológia: új generációs rendszerek humán terápia céljára

Adenovírusok és egyéb vírusok diverzitásának vizsgálata gerinces állatokban

Hüllő és madár reovírusok: diverzitás, evolúció és klasszifikáció

Virális és gazda eredetű tényezők vizsgálata házi és vadon élő víziszárnyasok polyomavírus fertőzésében

Teljes genom alapú rotavírus surveillance: a molekuláris epidemiológiai vizsgálatok új megközelítése

Citotoxikus Escherichia coli törzsek és bakteriofágjaik fenotípusos és molekuláris jellemzése

Multirezisztens Salmonella Infantis evolúciója és pathogenetikai profilja

A plazmid mediálta kinolon rezisztencia determinánsok kifejeződését befolyásoló tényezők vizsgálata

A Salmonella Genomi Sziget 1 (SGI1) molekuláris genetikája és ökológiája: mobilitás, terjedés, patogenetikai jelentőség

Bordetella bronchiseptica virulencia tényezői és gazdafaj adaptációja

Baromfi légzőszervi megbetegedésekben szerepet játszó bakteriális kórokozók tanulmányozása

Zoonótikus bakteriológia és Mycoplasmatológia

Advanced Tools and Research Strategies for Parasite Control in European farmed fish (ParaFishControl)

Hal-parazitológiai monitoring a Balatonon és vízrendszerén

Halakban élősködő mételyek és a puhatestűekben fejlődő lárvastádiumok vizsgálata molekuláris módszerekkel

Halparazita nyálkaspórások (Myxozoa) gazdafajlagosságának összehasonlító vizsgálata

AQUAFUTURE: Az akvakultúra ágazat kitörési pontjainak komplex, versenyképességet szolgáló fejlesztése