A Mezőgazdasági Intézet pályázatai

Introgresszió és petesejt aktiváció távoli búza hibridekben

A szárazság és hőstressz hatása a búza pollen-bibe kölcsönhatására, megtermékenyülésére és szemfejlődésére

Tartalékfehérje gének transzrkipciójának szabályozása egy gabona modellnövényben, Brachypodium distachionban

Cucumovírus fehérjék működésének vizsgálata bioinformatikai és proteomikai eszközökkel

Triticum monococcum proteomikai és immunológiai vizsgálata különböző búzához köthető megbetegedések tükrében

Természetes szabályozó molekulák hatása a növények csírázására

A búza és az árpa genetikai örökségének hasznosítása a nemesítésben

A tarackbúzafajok (Agropyron) kromoszómáinak beépítése és molekuláris citogenetikai kimutatása a termesztett búzában

Évelő Thinopyrum fajok, mint a kenyérbúza harmadlagos génállományának FISH kariotipizálása és fizikai térképezése

Levélrozsda rezisztenciát és minőségi paramétereket befolyásoló genomi régiók azonosítása egy vad kecskebúza fajban (Aegilops biuncialis) és felhasználásuk a búza előnemesítésében

A megvilágító fény spektrumának hatása a növények fagyállóságára

Nitrogén hasznosítási hatékonyság jellemzése és javítása őszi búzában asszociációs térképezés segítségével

A TaCBF14 és TaCBF15 transzkripciós faktorok hatásának molekuláris biológiai vizsgálata transzgénikus árpa- és búzavonalakban

Exogén és endogén szalicilsav közötti jelátviteli út tanulmányozása növényekben

A fény szerepe gabonafélék stressztűrésének kialakulásában

Idegenfajú keresztezésekből származó vonalak stresszfiziológiai vizsgálata

Új, biológiailag aktív vegyület, az S-metilmetionin-szalicilát fiziológiai és stresszvédő hatásának vizsgálata

Poliaminok metabolizmusa, jelátvitelben betöltött szerepe és kapcsolata egyéb növényi hormonokkal stressz körülmények között  gabonafélékben

Abiotikus környezeti tényezők hatása a búza betegség ellenállóságára

Régi búza genotípusok minőségének jellemzése és felhasználása a piacorientált nemesítésben

Új szempontok a búzanemesítésben: a bioaktív komponens-összetétel javítása és annak hatásai

DROPS - Drought Tolerant Yielding Plants

Növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex situ megőrzése